Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Mimo nezbytné cookies jsou všechny cookies ukládány jen na základě souhlasu uživatele.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Majitel webových stránek

Majitelem webových stránek je společnost Marks and Spencer Czech Republic, a.s. se sídlem Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 649 49 974, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 3820 (dále jen společnost „Marks and Spencer“).

Podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte, že se budete řídit těmito Obchodními podmínkami a všemi platnými právními předpisy. Pokud nesouhlasíte s těmito Obchodními podmínkami, nejste oprávněn vstupovat a používat tuto webovou stránku. Veškeré údaje (textové, zvukové, obrazové), které se objevují na těchto webových stránkách, jsou výhradním vlastnictvím Marks and Spencer a obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy Marsk and Spencer podle autorského práva, zejména zákona č. 121/2000 Sb. Některé údaje (textové a obrazové) mohou být chráněny právem Marks and Spencer k ochranné známce podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách.

Licence k užívání

Marks and Spencer uděluje právo dočasně stahovat jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na webové stránce Marks & Spencer pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence nikoliv o převod vlastnického práva a na základě této licence nesmíte:

  • měnit nebo kopírovat materiály;
  • používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo zveřejňování (komerční nebo nekomerční);
  • pokoušet se o dekompilaci nebo zpětnou tvorbu jakéhokoli software na webové stránce Marks & Spencer;
  • odstraňovat upozornění o autorském a jiném vlastnickém právu z materiálů, nebo
  • přeposílat materiály další osobě nebo napodobovat materiály na dalších serverech.

Udělená licence se automaticky ruší, pokud porušíte jakékoli z těchto omezení V případě ukončení prohlížení těchto materiálů nebo skončení licence musíte zničit jakékoli stažené materiály ve vašem držení v elektronické nebo tištěné formě.

Zřeknutí se odpovědnosti (Disclaimer)

Materiály na webové stránce Marks & Spencer jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost Marks & Spencer neposkytuje žádné záruky, ať výslovné nebo předpokládané, a tímto se zříká a vylučuje všechny další záruky, včetně avšak nejenom, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo záruk za neporušení duševního vlastnictví nebo jiné porušení práva. Dále Marks & Spencer neručí a neposkytuje žádné prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti při využití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících materiálů nebo materiálů na jiných webových stránkách propojených s touto webovou stránku.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě nebude společnost Marks & Spencer nebo její dodavatelé hradit jakékoli škody (včetně avšak nejenom, škody způsobené ztrátou dat nebo ztrátou na zisku, nebo škody z přerušení provozu) vzniklé v důsledku užívání nebo nemožnosti užívat materiály na webové stránce Marks & Spencer a to i v případě, že společnost Marks & Spencer nebo její oprávnění zástupci byli vyrozuměni ústně nebo písemně o možnosti vzniku takové škody.

Změny

Materiály, které se objevují na webových stránkách společnosti Marks & Spencer mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost Marks & Spencer nezaručuje, že všechny materiály na webových stránkách jsou přesné, kompletní nebo aktuální. Společnost Marks & Spencer může měnit materiály obsažené na svých webových stránkách kdykoli a bez předchozího upozornění. Společnost Marks & Spencer se však nezavazuje, že bude tyto materiály měnit.

Odkazy

Společnost Marks & Spencer nepřezkoumává všechny odkazy webových stránek spojené s vlastní webovou stránkou a neodpovídá za obsah takto propojených webových stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená podporu společnosti Marks & Spencer dané webové stránky. Použití jakéhokoli takového odkazu je na vlastní riziko každého uživatele.

Změny Obchodních podmínek

Společnost Marks & Spencer může měnit tyto obchodní podmínky pro vlastní webovou stránku kdykoli a bez dřívějšího upozornění. Užíváním této webové stránky uživatel souhlasí s možností takto měnit Obchodní podmínky a dále souhlasí, že jeho vztah se společností Marks and Spencer se řídí, vždy ode dne zveřejnění aktuální verze Obchodních podmínek na této webové stránce společnosti Marks and Spencer, takovouto aktuální verzí Obchodních podmínek.

Rozhodné právo

Jakýkoli nárok související s webovými stránkami společnosti Marks & Spencer se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, ke kolizním ustanovením se nebude přihlížet.

Kontaktní údaje

Marks and Spencer Czech Republic, a.s.
se sídlem Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 649 49 974
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 3820

kontaktní email: klub@marks-and-spencer.cz
telefonní číslo: +420 221 987 200

Obecné Obchodní podmínky platné pro použití webové stránky společnosti Marks and Spencer