Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Mimo nezbytné cookies jsou všechny cookies ukládány jen na základě souhlasu uživatele.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Používání těchto webových stránek a M&S mobilní aplikace podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a.s., BB Centrum – budova D, Jemnická 1138/1, Praha 4 – Michle, 140 00, Česká republika, IČ: 649 49 974, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 3820 („Marks and Spencer“ nebo též „my“).

Odkazy na weby třetích stran

Společnost Marks & Spencer nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na našich webových stránkách. Při přístupu na web neprovozovaný společností Marks & Spencer vezměte prosím na vědomí, že takový web je na společnosti Marks & Spencer nezávislý a že Marks & Spencer nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na našich webových stránkách zároveň neznamená, že Marks & Spencer přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah takové webové stránky či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně ad. Společnost Marks & Spencer nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran. Zároveň vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů společnosti Marks & Spencer se nevztahují na jiné weby pod odkazy na našich webových stránkách. Prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů uvedené na těchto webových stránkách, které se budou vztahovat přímo k používání těchto webových stránek.

Ochrana osobních údajů a bezpečnostní politika

Marks & Spencer zpracovává a chrání osobní údaje, se kterými přijde do styku, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo též „GDPR“).

Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů Vás společnost Marks & Spencer informuje o tom, jakým způsobem a za jakým účelem shromažďuje, uchovává a používá Vaše osobní údaje, které jste ji poskytli a jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny. Při zpracování osobních údajů společnost Marks & Spencer pečlivě dbá Vašeho zájmu na ochraně soukromí.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost Marks & Spencer si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které shromažďuje v souvislostí s Vaší návštěvou těchto webových stránek a M&S mobilní aplikace či jinak jak uvedeno níže. Osobní údaje, které společnost Marks & Spencer o Vás získává, zahrnují zejména osobní údaje, jako jsou např.:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • datum narození
 • e-mail
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo
 • nákupní historie
 • soubory cookies

Shromažďování osobních údajů

Společnost Marks & Spencer získává veškeré Vaše osobní údaje přímo od Vás. Osobní údaje jsou získávány buďto při návštěvě těchto webových stránek, registrací přes papírový formulář do M&S věrnostního klubu na prodejně nebo přes M&S mobilní aplikaci, popřípadě použitím kontaktního formuláře či M&S karty.

Kromě toho Vás můžeme požádat o Vaše další osobní údaje i při jiných příležitostech, např. při zadávání sázek, soutěžích či reklamních akcí, které sponzorujeme, při odpovídání na průzkumy a dotazníky, anebo v případech, kdy nám zašlete e-mail.

Kdykoliv dochází ke zpracování Vašich osobních údajů společností Marks & Spencer, jste o tom patřičně informováni v příslušném poučení o zpracování osobních údajů, které Vám před zahájením zpracování Vašich osobních údajů poskytneme. Pokud je takové poučení dostupné on-line, obsahuje zpravidla odkaz na tyto zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak naši mobilní aplikaci používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním mobilní aplikace vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

 • Google
 • Facebook
 • Smartlook
 • Crisp IM SARL

Účel použití

Bez souhlasu:

1. Průzkumy a dotazníky

Na webových stránkách se mohou také objevit nezávazné průzkumy a dotazníky, kterými Vás žádáme o informace, připomínky či návrhy; představují zároveň příležitost pro návštěvníky stránek položit nám dotazy. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají navrhnout a vyrobit lepší produkty a přizpůsobit se Vaší zkušenosti z nakupování.

Průzkumy a dotazníky mohou pro členy Věrnostního programu obsahovat pobídky k vyplnění za odměnu zákaznickými body v rámci Věrnostního programu (zadáte číslo Vaší zákaznické karty). V takovém případě informace o Vašich preferencích můžeme dále využívat v rámci Vašeho členství ve Věrnostním programu (viz níže).

2. Vyřízení Vašich dotazů a žádostí

Kontaktuje-li nás prostřednictvím kontaktního formuláře, musíme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefon
 • číslo věrnostní karty

Informace, které nám poskytnete, využijeme k zodpovězení a vyřízení Vašeho dotazu či žádosti ať už se týká čehokoli v souvislosti s Vaším potenciálním či již proběhlým nákupem zboží nebo Vašeho členství ve Věrnostním klubu (viz níže).

3. Členství ve Věrnostním programu

Svým zákazníkům, kteří jsou zároveň členy Věrnostního programu, zasíláme marketingové a reklamní nabídky („přímý marketing“). Společnost Marks & Spencer zpracovává pro účely přímého marketingu Vaše osobní údaje pouze tehdy, jste-li naším zákazníkem. Tato zpracování osobních údajů společností Marks and Spencer zahrnují:

 • Písemná registrace do Věrnostního programu: Písemná registrace do Věrnostního programu v prodejnách.
 • Online registrace do Věrnostního programu: Online registrace do Věrnostního programu v M&S mobilní aplikaci.
 • Online registrace do Věrnostního programu: Online registrace do Věrnostního programu na internetu, která byla možná do 15. 8. 2019.
 • Segmentace zákazníků a kampaní: Segmentace zákazníků a marketingových kampaní pro členy Věrnostního programu. Rozhodování o nabídkách, o poskytování slev zákazníkům a o pozvání na klubové akce.
 • Rozesílání e-mailových kampaní: Zasílání e-mailových kampaní členům Věrnostního programu.
 • Tisk a rozesílání direct mailů: Tisk a rozesílání direct mailů (dopis) se slevovými poukázkami, pozvánkami na klubové akce a lístky do tomboly na klubové akce členům Věrnostního programu.
 • Rozesílání SMS zpráv: Zasílání SMS zpráv členům Věrnostního programu.
 • Slevové poukazy na účtenkách: Slevové poukazy pro členy Věrnostního programu na účtenkách k zakoupenému zboží.
 • M&S mobilní aplikace: Aplikace pro chytrá zařízení umožňující členům Věrnostního programu prohlížení nákupní historie, slevové kupóny, notifikace o nových nabídkách a editace osobních údajů.
 • Klubové akce: Ověření příchozích členů klubu a tombola pro příchozí členy klubu na klubových akcích.

Za účelem personalizace těchto nabídek („cílená reklama“) dochází k automatizovanému vyhodnocování Vašich preferencí. Společnost Marks and Spencer má v daném případě oprávněný zájem na propagaci svého zboží a služeb, které poskytuje.

Pro účely zřízení a trvání Vašeho členství ve Věrnostním programu musíme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • datum narození
 • email
 • telefon
 • adresa bydliště
 • zájmové kategorie
 • nákupní historie
 • využití slevových kupónů
 • využití promo akcí

Jakmile odpadne důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, společnost Marks & Spencer Vaše údaje dále nezpracovává.

Se souhlasem:

1. Soutěže pro zákazníky

Poskytnete-li nám své osobní údaje a jakýkoli svůj obsah (např. fotografie) do námi vyhlášené soutěže budeme jej nad rámec vyhodnocení soutěže zpracovávat jen s Vaším výslovným souhlasem. Před udělením tohoto souhlasu Vás budeme vždy přesně informovat, jak Vaše osobní údaje i Váš obsah budeme konkrétně zpracovávat včetně jeho případného zveřejnění, místa zveřejnění a doby, po kterou bude tímto způsobem zpracováván. Každý souhlas může být odvolán. Odvolání souhlasu lze provést vždy stejným způsobem, jakým jste jej udělili, případně tak učiňte prostřednictvím marksandspencerstyle.cz/kontakt/ Osobní údaje a obsah poskytnutý do soutěží po ukončení soutěže dále neuchováváme s výjimkou osobních údajů a obsahu, na které nám byl udělen souhlas s jejich dalším zpracováním. V takovém případě tyto osobní údaje i obsah uchováváme po dobu udělení souhlasu.

2. Webové stránky

Společnost Marks & Spencer hodlá analyzovat a utilizovat data návštěvníků těchto webových stránek („uživatelé“) za následujícími účely:

 • účinnější optimalizace uživatelského komfortu
 • seznámení uživatelů s novými příležitostmi a výhodami
 • informace o nejbližší prodejně
 • sledování úspěšnosti reklamních kampaní a marketingových programů
 • cílená internetová reklama

Pro tyto účely zpracováváme Vaše metadata elektronických komunikací, tzv. cookies a tags. Souhlas s jejich použitím udělujete nastavením Vašeho internetového prohlížeče, kde je můžete povolit (souhlas poskytnout) nebo zakázat (souhlas neposkytnout či odvolat). Další informace naleznete na marksandspencerstyle.cz/soubory-cookies/

Společnost Marks & Spencer využívá Vaše osobní údaje vždy pouze k účelům, pro které jste udělil/a souhlas.

Odvolání souhlasu

Každý souhlas může být odvolán. Odvolání souhlasu lze provést vždy stejným způsobem jakým jste jej udělili, případně tak učiňte prostřednictvím marksandspencerstyle.cz/kontakt/

Sdílení osobních údajů

Společnost Marks & Spencer sdílí osobní údaje, které nám poskytnete, se spřízněnými společnostmi ze skupiny Marks & Spencer, usazenými v rámci EU.

Společnost Marks & Spencer sdílí Vaše osobní údaje se specializovanými externími zpracovateli („zpracovatelé“), kteří pro nás zajišťují zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů a musí povinně plnit mj. povinnosti v oblasti zabezpečení osobních údajů v rozsahu stanoveném GDPR; za konkrétního zpracovatele vybíráme po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která nám poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Typickými zpracovateli jsou zejména:

 • marketingové agentury;
 • IT společnosti;
 • či poskytovatelé servisních služeb v případě, že zakoupíte produkt vyžadující servis.

Společnost Marks & Spencer může rovněž zveřejnit či zpřístupnit Vaše osobní údaje v případech, kdy je tato povinnost dána právními předpisy, popřípadě tehdy, pokud k tomu udělíte Váš svobodný souhlas.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost Marks & Spencer používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou proto pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou o pravidlech zpracovávání osobních údajů řádně poučeny.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Společnost Marks & Spencer Vám na žádost poskytne bezplatně informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a spolu s ní Vám poskytne i jednu kopii zpracovávaných osobních údajů, za každou další kopii bude účtován přiměřený poplatek; žádosti zjevně nedůvodné či nepřiměřené mohou být odmítnuty.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo na přístup k uvedeným osobním údajům, zejména pak právo požadovat informace o (i) účelu zpracování, (ii) kategorii dotčených osobních údajů, (iii) příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, kterému nebo kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a (iv) plánované době uchovávání osobních údajů.

U společnosti Marks & Spencer se můžete domáhat toho, aby uvedené osobní údaje (i) opravila, pokud se budete domnívat, že jsou nepřesné, (ii) vymazala, pokud se budete domnívat, že již nadále nejsou potřebné pro účel, pro který byly poskytnuty nebo odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly zpracovávány a/nebo (iii) jejich zpracování omezila, pokud se budete domnívat, že jsou nepřesné či již nadále nejsou potřebné pro účel, pro který byly Marks and Spencer poskytnuty.

Pokud jsou uvedené osobní údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo na přenositelnost osobních údajů (právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a s tím spojené právo předat je jinému správci osobních údajů, v čemž Vám společnost Marks & Spencer nebude bránit).

Vůči zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Marks & Spencer, popřípadě pro účely přímého marketingu, jako i proti profilování máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, společnost Marks & Spencer se zavazuje, že osobní údaje nebudou již pro tyto účely zpracovávány. Bude-li námitka vznesena proti profilování, zavazuje se společnost Marks & Spencer profilování ve vztahu k Vám ukončit.

Výhrada změn

Společnost Marks & Spencer si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách. Dnem zveřejnění aktuální verze zásad ochrany osobních údajů na webové stránce společnosti Marks and Spencer vstupuje v platnost takováto aktuální verze zásad ochrany osobních údajů.

Další informace

Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás prosím prostřednictvím marksandspencerstyle.cz/kontakt/.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pevná linka: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz